Produženi boravak u

Edukativnom centru “Brdo Zabave i Znanja”

Ideja produženog boravka za školsku decu, polazi od potrebe i zainteresovanosti roditelja, koji se zbog radne angažovanosti, suočavaju sa teškoćama u iznalaženju pouzdane nege dece pre i posle škole.

Program koji nudimo, nije samo čuvanje deteta i pomoć u vezi sa domaćim zadacima. Želimo da pomognemo detetu da razvije sposobnost za rešavanje raznih izazova na koje nailazi prilikom polaska u školu, da podstičemo i održavamo u detetu istraživački duh kako bi otkrivalo nove izvore znanja i da mu pružimo mogućnost da spozna svoje sposobnosti. Organizujemo i dodatne programe prema interesovanjima Vašeg deteta.


U okviru boravka su organizovani časovi engleskog i francuskog jezika.

Radno vreme produženog boravka je od 7:30 do 17:30.
Upis učenika se vrši tokom cele godine ukoliko kapacitet to dozvoljava.
U zavisnosti od potrebe roditelja, učenici mogu doći i otići u vreme koje vama odgovara, o čemu obavestavate naš tim. Radimo i tokom školskih raspusta.

Prostor

Prostor je prilagođen dečijim potrebama. Opremljeni smo svim neophodnim didaktičkim sredstvima, igračkama, društvenim igrama, sredstvima mulitimedijalne tehnologije, kao i svim potrebnim materijalom za rad.

Posedujemo i dvorište što omogućava deci bezbedan boravak i igru na otvorenom prostoru, a to zadovoljava njihovu prirodnu potrebu za kretanjem i aktivnošću na otvorenom.

Ishrana

Ishranu u našem produženom boravku obezbeđujemo u saradnji sa firmom za ketering. Obroci se sastoje od dve užine i ručka i sadrže sve neophodne nutriente potrebne za pravilan rast i razvoj dece školskog uzrasta.

Dovođenje i odvođenje dece

Uz saglasnost roditelja preuzimamo iz škole i odvodimo dete u školu, prema školskom rasporedu. U slučaju da je škola udaljena od našeg produženog boravka, obezbeđen je siguran prevoz deteta. U našoj neposrednoj blizini je Osnovna škola „Filip Kljajić- Fića“.

Raspored časova preuzimamo od roditelja i na osnovu njega organizujemo preuzimanje dece iz škole i ostale dnevne aktivnosti u boravku.

Ciljevi i zadaci produženog boravka

Cilj je angažovanje, izbor i istraživanje

Stimulisati decu da budu zainteresovana za učenje kroz samo-istraživanje;

Pružiti smisleni nastavni plan i program koji podržava kritičko razmišljenje, kreativnost, stvaralaštvo, socijalno-emocionalno učenje, sticanje novih saznanja i još mnogo toga kroz angažovanje, praktične i funkcionalne aktivnosti koje deca vole;

Obogatiti postojeći školski program, prateći nastavni plan i program državnih škola;

Podsticati decu na samostalni rad u cilju sticanja radnih navika;

Podizanje nivoa motivacije, zainteresovanost učenika za proces učenja;

Podsticati ih da postavljaju pitanja, dok ne nađu odgovor;

Prioritet je osposobiti učenike da naučeno znanje pretoče u životno funkcionalno znanje;

Naši programi pomažu učenicima da se razvijaju intelektualno, kreativno, emotivno i društveno i da istovremeno zavole učenje kroz zabavu;

Naš dnevni raspored je osmišljen i prilagođen interesovanju dece, kako bismo im pružili aktivnosti koje će ih obogatiti i zainteresovati da se udube u projekte koje sami vode. Na ovakav način želimo da razvijamo osećaj vršnjačkog liderstva i da ih naučimo kako mogu doprineti svojoj zajednici;

Individualni, savetodavni i korektivno–pedagoški rad sa učenicima;

Razvijanje međusobnog poštovanja, poverenja, iskrenosti, uvažavanja ličnosti, jednakosti i otvorene komunikacije.

Segmenti na koje posebno obraćamo pažnju

Razvoj jezika i pismenosti

Vrlo često se pod pismenošću podrazumeva samo čitanje i pisanje. Međutim, ono je mnogo više od toga. To je jedan kompleksan spoj veština čitanja, pisanja, razumevanja, slušanja i govora. Kod dece treba negovati upotrebu i samu svrhu pisanog jezika i pokazati im da pisanjem mogu da prenose poruku, a da čitanjem priča mogu da razviju nove ideje i doživljaje.

Izvršna funkcija

Sposobnost deteta da uvede red u svoj način razmišljanja predstavlja izvršnu funkciju. Izvršne funkcije pomažu detetu da se usmere ka određenom cilju, da pokrenu ili zaustave akciju, da izvršavaju više mentalnih funkcija, održavaju koncentraciju i da svoje ponašanje prilagode kada se suoče sa novim zadacima i situacijama. Takođe, izvršna funkcija je i deo apstraktnog razmišljanja.

Socijalni i emocionalni razvoj

Podržavamo sposobnost deteta da razvije slobodno izražavanje svojih potreba, osećanja, ideja, sposobnosti... Pomažemo detetu da pronalazi načine u rešavanju različitih neslaganja i da sagledava situaciju iz različitih uglova, da poštuje pravila igre, da razvija sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti...

Kognitivni razvoj

Kognitivni razvoj podrazumeva mentalne procese koji su uključeni u proces saznavanja, zadržavanja i obrade informacija. Radimo sa decom na opažanju, pamćenju, učenju i mišljenju. Usmeravamo ih prema razumevanju i osmišljavanju spoljašnjeg sveta. Deca stiču znanja kroz konstrukciju, rekonstrukciju i konstrukciju znanja.

Kreativno izražavanje

Mašta i kreativnost su veštine koje se neguju kod dece i koje podstiču socijalni i kognitivni razvoj. Zato se sa decom i dalje igramo kroz umetničke aktivnosti, zajedničko čitanje knjiga, verbalne igre, igre uloga...

Fizički razvoj

Realizujemo boravak na otvorenom, obilazak obližnjih parkova, šume, odlazak na Adu i učenje dece zdravim stilovima života, čime podržavamo njihov fizički razvoj.

Prednosti produženog boravka

Organizovan prevoz od škole do boravka i od boravka do škole. Kada su škole bliže našem boravku, organizujemo šetnju sa našim učiteljima;

Kada je škola zatvorena, mi smo otvoreni! Nudimo poludnevni ili celodnevni program tokom prolećnih, letnjih, jesenjih i zimskih raspusta;

Kvalitetno i kreativno osoblje;

Pružanje individualne pomoći učenicima radi uspešnijeg savladavanja određenih zadataka;

Politika otvorenih vrata;

Neopterećenost, znajući da Vam je dete sigurno i srećno posle škole.

U većini slučajeva, u školi se ne uče deca kako da uče. Od njih se uglavnom zahteva učenje napamet i znanjem se smatra mehanučko repetitivno znanje, a ono se brzo zaboravlja.

Gradivo je preobimno, često se „preleće“ preko njega, što u kasnijim razredima stvara „rupe“ u znanju.

Deca uče za ocenu, kvalitativno znanje zavisi od predanosti učitelja.

Bezbednost dece

Preuzimanje deteta se obavlja na relaciji učitelj-roditelj, a sve posebne situacije je potrebno regulisati pismenom saglasnošču roditelja. Prilikom upisa roditelj/staratelj popunjava formular o preuzimanju deteta i daje ovlašćenje osobama koje mogu doći po dete. Roditelj/staratelj obaveštava naš tim o svim za dete važnim promenama i događajima, o zdravstvenom stanju deteta ( medicinska dokumentacija, alergija i sl.). Razmena informacija između našeg tima i roditelja /staratelja se odvija na svakodnevnom nivou. Bezbedno okruženje za dete, prilagođen dečijim potrebama je nešto čemu pridajemo poseban značaj (bezbedan radni prostor, osvetljen, uredan...). Naš tim je u stalnoj komunikaciji sa školskim pedagogom, psihologom i učiteljem.

Kovid 19

U situaciji uslovljenoj pandemijom COVID-19, koja poslednjih godinu dana pogađa celu planetu, pripremili smo različite programe podrške u obrazovanju i vaspitanju dece. U ovom trenutku plan obrazovanja obuhvata opciju delimičnog vraćanja u školske klupe i opciju praćenja školskog programa od kuće. Kakva god bio plan obrazovanja dece , osmislili smo kako da pomognemo našim školarcima da ne gube na kvalitetu obrazovanja. Čak i ukoliko ne bude svakodnevnog odlaska u školu, roditeljima koji su radno angažovani, bilo od kuće ili u prostoru poslodavca, nudimo sigurno i prijatno okruženje za njihovu decu. Raspolažemo prostorom koji zadovoljava propisane mere 4m2 po detetu, stručnost i fleksibilnost da podržimo planove organizovanog učenja za decu nižih razreda osnovne škole.

Galerija

Cenovnik produženog boravka

                                               

                                     Za sve  informacije kontaktirajte nas na 060/66 36 134. 

Gde se nalazimo?

Adresa

Osiječka 4a, Beograd - Banovo brdo

Telefoni

Email